આપણે આપણી જાતને જયાં ખોઈ પણ શકીએ અને શોધી પણ શકીએ તે જગ્યા એટલે "પુસ્તક" i like to reading...

પ્રેમજીવનની કેડી સુખ - દુઃખ રૂપી રસ્તાઓથી,
તડકા છાયા વાળી, ઊબડખાબડ શેરી જેવી છે.
તો આ સફરમાં મારા જીવનસાથી તારો હુંફાળો, હાથ🤝 અને સાથ👫 માંગુ છું.તો તું મને તારા
કૂણાં કૂણાં હાથનો પ્રેમ ભરેલો સ્પર્શ અને સાથ આપીશ ને🌻???❤️☝️🫶🫵

Read More

અનુભવ નાં દરિયા માંથી મળેલ મોતી...
નામ ગમે તે આપી દો, ઈશ્વર ફૂલોની સુગંધ અને
તેમના રંગો સ્વરૂપે ખુદને ખીલવવાની,પારખવાની અદભુત શક્તિ, ક્ષમતા અને સોગાદ આપે છે...🌻🌹🌺🌷

Read More

કેમ સત્ય ને જેવું છે તેવું જ નથી કહી શકાતું. કેમ એને મખમલનું આવરણ ચઢાવીને જ કોઈપણ ની સામે મૂકવું પડે છે ક્યાંક એને નહીં ગમે યા તો દુઃખ લાગશે તો મારાં થકી એવું વિચારી ને મનમાં કંઇક અલગ ભાવ અને જીભ પર અલગ ભાવ સાથે પ્રસ્તુત કરવું પડે છે...!!!???

Read More

સ્ત્રી માણસ છે બસ બધા આટલું સમજીને સ્વીકારી લે અને એ પછી સામાન્ય માણસ સાથે વર્તે એમ વર્તે તો દરરોજ "woman's day" જ છે...

Read More

આજે સાચે મને હસવું આવે છે એ વાત પર કે કોઈ એક વ્યક્તિ નું જુઠ્ઠાણું ભલે એની ખાસ કહેવાતી વ્યકિત ભલે ના જોઇ શકે પણ એને નખશિખ ઓળખતી હું તો પકડી જ શકું છું...😀😂 જ્યાં છીએ જેવાં છીએ એવા જ present થઈ એ તો life સીધી ને સરળ બની જાય તો જીવવાની પણ મજા આવે... સાચું ને!!??

Read More

વાત કેવળ એટલી છે જિંદગી.
તું મને બેહદ ગમી છે જિંદગી...

-Varsha Patel

ધબકાર(beat) કંઇક બીજાનો ને background કંઇક બીજાનું ⁉️🤔 આખરે 💓 📈સાચું કોનું??!!

-Varsha Patel

ખીલી છે નવલ્લવિત મૌસમ એક નવી શરૂઆત કર,
રોમ રોમ પ્રકાશિત થાય એવી વસંત જીવનમાં ભર..
ઉરઉમંગ આનંદની સોડમ પ્રસરાવી તુંજ કહે તુંજને,
આવ વસંત વ્હાલ થી કરું વધામણાં તારા મુજમાં..

Read More