હૃદય નો તારો સ્પર્શ, રોમ રોમ માં ચહેકે;
આત્માથી અભિન્ન તું, શ્વાસે શ્વાસે મહેકે.
-@nugaami.

Gujarati Shayri by patel : 111237446

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now