Free Gujarati Blog Quotes by patel | 111237466

જીવનમાં,
જે નથી બનતું એજ લખાય છે,
બાકી તો ક્યાં વીતેલું ભૂલાય છે.
-@nugami.

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories