""નબળા ભૂતકાળ" ને
રડવા કરતા
હાથમા રહેલા
સશક્ત વર્તમાનનો
"સદુપયોગ" કરી
લેવો સારો...
Mr,,, ગૌતમ વાઘેલા...(9974532726)

Gujarati Motivational by Gautam Vaghela : 111440166

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now