કેવો કઠિન પણ હોય રસ્તો ભય નથી,
આશ્લેષમાં જો આપની મંઝિલ મળે.
-@njana Vegda
#HugDay

Gujarati Shayri by anjana Vegda : 111784804

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now